Private

Naturhold, personlig træning og genoptræning i naturen.

Virksomheder

Få sundere, gladere og mere effektive medarbejdere ved at tilbyde de ansatte naturtræning.

Fagprofessionelle

Lær hvordan I kan anvende naturen professionelt i forhold til genoptræning, sociale relationer, sundhed, kreativitet, sansning og som social løftestang for udsatte målgrupper.

Skoler & Institutioner

ReNature tilbyder naturhold/forløb til forskellige målgrupper med forskellige behov. Forløbene tilpasses målgruppens ønsker og behov.