Workshops

Workshops:
ReNature tilbyder workshops til fagprofessionelle indenfor sundhedsområdet, pædagoger, foreninger mm.
Indholdet tilpasses jer og de målgrupper I arbejder med til daglig. Eksempler på temaer der kan arbejdes med er:
Naturen som rum for; afstressning, genoptæning, forebyggelse, sociale relationer, kreativitet, sansning, sundhed mm.
I vil opleve at få konkrete redskaber til hvordan I kan arbejde videre med naturen på egen hånd.
Nuværende workshops:
Til foreninger: Lær at anvend naturen som forebyggende træning i vinterhalvåret.
Til Lokalcentre, sundhedsenheder og klinikker: Lær at anvend naturen som et genoptræningsrum.